کاربران گرامی چارتیکس، موقتا برای ارتباط مطلوب و پایدار لطفا از فیلترشکن استفاده ننمایید.

یک روزه

۲۴ ساعته
 • سیستم هشدار قیمت
 • دسترسی به همه نمودارها
 • دسترسی به لایه‌های تحلیلی
 • استفاده از تمپلیت اندیکاتورها
 • ذخیره و بارگزاری تحلیل
 • پشتیبانی آنلاین
 • تک کاربره
۵,۰۰۰ تومان

سه ماهه

۹۰ روزه
 • سیستم هشدار قیمت
 • دسترسی به همه نمودارها
 • دسترسی به لایه‌های تحلیلی
 • استفاده از تمپلیت اندیکاتورها
 • ذخیره و بارگزاری تحلیل
 • پشتیبانی آنلاین
 • تک کاربره
۳۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان

یک روزه

۲۴ ساعته (با دانلود دیتا)
 • قابلیت دانلود دیتا(بجز دیتای سهام)
 • سیستم هشدار قیمت
 • دسترسی به همه نمودارها
 • دسترسی به لایه‌های تحلیلی
 • استفاده از تمپلیت اندیکاتورها
 • ذخیره و بارگزاری تحلیل
 • پشتیبانی آنلاین
 • تک کاربره
۸,۰۰۰ تومان

سه ماهه

۹۰ روزه (با دانلود دیتا)
 • قابلیت دانلود دیتا(بجز دیتای سهام)
 • سیستم هشدار قیمت
 • دسترسی به همه نمودارها
 • دسترسی به لایه‌های تحلیلی
 • استفاده از تمپلیت اندیکاتورها
 • ذخیره و بارگزاری تحلیل
 • پشتیبانی آنلاین
 • تک کاربره
۳۹۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ تومان