نمودار آنلاین بازارهای مالی

تعرفه ها

قابلیت ها:

نمودارها:

۱ روز

۲۴ ساعته
رایگان با تایید شماره
 • تمام امکانات
 • تمام نمودارها
رایگان با تایید شماره

روزانه

۲۴ ساعته
۵,۰۰۰
 • تمام امکانات
 • تمام نمودارها
۵,۰۰۰

۱ ماهه

۳۰ روزه
۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • تمام امکانات
 • تمام نمودارها
۱۰۰,۰۰۰ تومان
محبوب

۳ ماهه

۹۰ روزه
۳۰۰۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • تمام امکانات
 • تمام نمودارها
۳۰۰۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰ تومان
%۱۰ تخفیف

تعرفه ها

 • ۱ روز با تایید شماره
  رایگان
 • ۱ روزه
  ۵,۰۰۰ تومان
 • ۱ ماهه
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳ ماهه با ۱۰% تخفیف
  ۳۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نمودارها

با تایم فریم های نامحدود

قابلیت ها

قابلیت های حرفه ای